Hľadáte vhodnú autoškolu pre seba alebo svojich blízkych? Podľa čoho vyberať?

Na prvý pohľad lákavé ponuky alebo super cenové akcie ešte nemusia znamenať, že budete mať v konečnom dôsledku poskytnutý naozaj kvalitatívne a cenovo výhodný výcvik. Odporúčam pýtať sa dopredu na všetko, čo Vás zaujíma, na podrobnosti výcviku po jeho teoretickej aj praktickej stránke, na jeho rozsah, čo všetko zahŕňa ponúkaná cena a prediskutovať veci do hĺbky. Vyhnete sa tak možno neskorším nedorozumeniam, prípadne sklamaniu z "nevhodného" výberu.

Určite odporúčam zaujímať sa o to, kto Vás bude sprevádzať výcvikom a s daným človekom sa porozprávať. "Sedí" Vám tento človek? Zaujíma sa o Vás a veci na Vašej strane, ktoré môžu mať vplyv na výcvik? Cítite k nemu dôveru?

Osobnosť inštruktora je kľúčová. Každý z nás je iný, a čo vyhovuje jednému, nemusí byť vhodné pre druhého. Dobrý inštruktor by mal vedieť rozlíšiť - identifikovať Vaše silné aj slabšie stránky a prispôsobiť už prvotnú komunikáciu a neskôr spôsob výcviku tak, aby bol pre Vás celý kurz naozaj efektívny. Odporúčam vyčleniť si dostatok času pre výber vhodnej autoškoly pre Vás, porovnať komplexne informácie, aby ste si urobili celkový obraz a mohli sa dobre rozhodnúť. Ja Vám želám, aby Vaše rozhodnutie prinieslo maximálnu spokojnosť ako Vám, tak aj ostatným okolo Vás predovšetkým v cestnej premávke :) A nezabudnite: jazdite s radosťou...

Radoslav Albrecht, autoškola RADOSŤ

 

Pred nástupom do autoškoly a konkrétneho kurzu je dobré vedieť, že:

  • učebnú osnovu vodičských kurzov vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • učebná osnova je pre autoškolu záväzná a Vy samozrejme máte nárok na absolvovanie celého rozsahu výcviku
  • vodičský kurz sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku
  • po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky získate zároveň vodičské oprávnenie na skupinu AM a B1
  • počet hodín výučby teórie je 32 vyučovacích hodín
  • počet hodín praktického výcviku je spolu 41 vyučovacích hodín (oboznámenie s vozidlom, autocvičisko, výcvik v CP, praktická údržba)
  • pričom na výcvik vo vedení motorového vozidla v premávke a na autocvičisku pripadá 37 vyučovacích hodín
  • priemerný prejazd kilometrov na jednu vyuč. hodinu počas celého praktického výcviku nesmie byť menší ako 15 km
  • jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút
  • jedna jazda trvá najmenej jednu a najviac tri vyučovacie hodiny.


Copyright © Autoškola RADOSŤ 2015. All Rights Reserved.