Hľadáte vhodnú autoškolu pre seba alebo svojich blízkych? Podľa čoho vyberať?

Osobnosť inštruktora je kľúčová. Každý z nás je iný a čo vyhovuje jednému, nemusí byť vhodné pre druhého. Dobrý inštruktor by mal vedieť rozlíšiť - identifikovať Vaše silné aj slabšie stránky a prispôsobiť už prvotnú komunikáciu a neskôr spôsob výcviku tak, aby bol pre Vás celý kurz efektívny. Odporúčam vyčleniť si dostatok času pre výber vhodnej autoškoly pre Vás, porovnať komplexne informácie, aby ste si urobili celkový obraz a mohli sa dobre rozhodnúť. Ja Vám želám, aby Vaše rozhodnutie prinieslo maximálnu spokojnosť Vám aj ostatným okolo Vás, predovšetkým v cestnej premávke.                             A nezabudnite: jazdite s radosťou... :)

Radoslav Albrecht, autoškola RADOSŤ

 

Pred nástupom do autoškoly a konkrétneho kurzu je dobré vedieť, že:

  • učebnú osnovu vodičských kurzov vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • vodičský kurz sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku
  • teoretický aj praktický výcvik je v autoškolách už monitorovaný prostredníctvom špeciálnych GPS zariadení a dáta o výučbe sú prenášané do Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)
  • po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky získate zároveň vodičské oprávnenie na skupinu AM a B1
  • počet hodín výučby teórie je 32 vyučovacích hodín
  • počet hodín praktického výcviku je spolu 39 vyučovacích hodín (oboznámenie s vozidlom, autocvičisko, výcvik v CP, praktická údržba)
  • priemerný prejazd kilometrov na jednu vyuč. hodinu počas celého praktického výcviku nesmie byť menší ako 15 km
  • jedna jazda trvá najmenej 30 min. a najviac tri vyučovacie hodiny (sledované v JISCD).


Copyright © Autoškola RADOSŤ 2015. All Rights Reserved.